Collaborative Consumption Award OuiShare 2015 i Paris: http://magazine.ouishare.net/2015/06/winners-ouishare-awards-2015/

Screen Shot 2016-11-01 at 18.21.46

http://www.matmerk.no/no/okologisk/helse-og-livsstil/markedssnoering

http://www.renmat.no/meny/verden-vaar/okologisk-okonomi/vi-deler-mat-online

Altifrem – ny plattform for innkjøpsfellesskap

social & environmental innovations

http://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Okologiske%20foregangsfylker/Alternative%20omsetningskanaler%20-%20rapport.pdf