i media

    Collaborative Consumption Award OuiShare 2015 i Paris: http://magazine.ouishare.net/2015/06/winners-ouishare-awards-2015/ http://www.matmerk.no/no/okologisk/helse-og-livsstil/markedssnoering http://www.renmat.no/meny/verden-vaar/okologisk-okonomi/vi-deler-mat-online Altifrem – ny plattform for innkjøpsfellesskap social & environmental innovations http://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Okologiske%20foregangsfylker/Alternative%20omsetningskanaler%20-%20rapport.pdf