HVA ER PROBLEMET?
Vi tapper jordens ressurser uten å ta hensyn til konsekvensene. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.
HVA SKAL VI GJØRE?
MER EFFEKTIV BRUK AV LOKALE RESSURSER

Ved å samarbeide, dele kunnskap og benytte riktige digitale verktøy kan vi sammen skape smarte nabolag
LOKAL VERDISKAPING OG SYSSELSETTING
Revitalisering av landlig og urbant liv
med desentralisert jobbskaping
fører til bærekraftige lokalsamfunn
over hele landet
Previous
Next