Sykling

Sykkelen er et billig, miljøvennlig og effektivt transportmiddel for barn, ungdom og voksne. Samtidig er du som syklist ubeskyttet og utsatt for skader. For å unngå ulykker må du: Kjenne til reglene for sykling i trafikken. Sjekke at sykkelen er i god stand og tilfredsstiller kravene om påbudt utstyr. Sørge…

read more