SAMARBEID

Å skape en bedre verden krever partnerskap og samarbeid. Politikere, beslutningstagere innen næringsliv og forskning skjønner viktigheten av å arbeide sammen for å møte utfordringene i den moderne verden og skape positiv endring for oss alle.

Sirkulærøkonomi

Vi støtter EN HELHETLIG FORSTÅELSE AV SIRKULÆR ØKONOMI SOM ET ØKONOMISK SYSTEM BASERT PÅ FORRETNINGSMODELLER SOM ERSTATTER “END OF LIFE”-KONSEPTET VED Å OPPRETTHOLDE OG HOLDE LEVENDE, TEKNISKE, BIOLOGISKE OG ØKONOMISKE RESSURSER I BRUK PÅ SIN HØYESTE SAMFUNNSVERDI TIL ENHVER TID TIL GAVNE FOR FREMTIDIGE OG NÅVÆRENDE GENERASJONER

Scroll to Top