Sløyd om 200 år

BLI MED!
Nesodden kommune, MiA og Nesoddliv har fått støtte til å omdanne Tangenåsen ungdomsskoles sløydsal til en samarbeidsarena for å fremme deling og formidling av tradisjonell og digital skaperkraft. Prosjektet sikter mot å styrke nærmiljøet og tettstedsutviklingen ved å fokusere på håndverk og kreativitet. Dette initiativet vil fungerer som en prøvearena for innovative og erfaringsbaserte aktiviteter, samtidig som det er et skritt mot en mer bærekraftig utvikling. Sløydsalen skal bli en viktig ressurs for skolen og nærmiljøet. Prosjektet krever investering i maskiner og infrastruktur, samt nettverksbygging og organisering for å fremme samarbeid mellom skole, elever og lokalsamfunnet.

del gjerne

Dele på Facebook
Dele på Twitter
Dele på Linkedin
Dele på Epost
Scroll to Top