Sløyd om 200 år

Høstferie var det perfekte tidspunktet for å kickstarte prosjektet!

Vi ryddet ut i det som ikke lenger var nødvendig, omorganiserte i samarbeid med skolen og satte opp kvalitetsverktøy som skal brukes av skolen, elevene og det voksende samfunnet som er interessert i lokal fabrikasjon. Gjør oss i stand til å optimalisere ressursbruken til beste for alle.

Om prosjeket

Nesodden kommune, MiA og Nesoddliv har motatt 700 000 kr fra Sparebankstiftelsen for å bygge om sløydsalen på Tangenåsen ungdomsskole til å bli en samarbeidsarena for tradisjonell og digital skaperkraft. Vi skal ta utgangspunkt i skaperverkstedskonsepter og den historiske arbeidsstuen og forankre forvandlingen fellesfunksjoner som nærmiljøet, skolen og elevene vil ha nytte av.

del gjerne

Dele på Facebook
Dele på Twitter
Dele på Linkedin
Dele på Epost
Scroll to Top